LLZ GP
Du är här: Hem » Aktuellt » 2015 » 9 » 26 » En intressant resa med Svenskt Inrikesflyg.

En intressant resa med Svenskt Inrikesflyg.

Onsdagen den 23 september arrangerade SFF (Svensk  Flyghistorisk Förening) en medlemskväll med temat - Äventyret Inrikesflyget.
Inom ramen för samarbetet med Axamo-veteranerna hade även våra medlemmar bjudits in. Ett fyrtiotal "gubbar" , varav ett tiotal från "Veteranerna" , fick lyssna till kvällens föredragshållare Mikael Sanz, som vid sidan av Lasse Lindström är den som förmodligen kan den svenska civila flyghistorien allra bäst. Mikael har skrivit ett flertal initierade böcker om flygets historia i Sverige.

Mikael SanzMikael Sanz_1

Och i kväll delade han på ett fängslande sätt sig av sin kunskap och sina bilder. Det blev en ganska heltäckande historisk odyssé över de gångna 95 årens händelser. Mikael lyckade nog få med i stort sett alla flygplatser, flygbolag och flygplantyper som florerat under denna tid. Dessutom fick vi en del personhistoria över några av de legendarer som varit med att bygga upp inrikesflyget. Mest handlade det om Linjeflygseran. Något som många av deltagarna haft en relation till under sina år på Axamo.

Mikael Sanz_2

Tack Mikael och SFF för att vi fick var med på denna intressanta och inspirerande kväll.