LLZ GP
Du är här: Hem » Aktuellt » 2016 » 3 » 7 » Föreningsstämma 2016

Föreningsstämma 2016

Den 25 Februari hölls Axamo-Veteranernas Föreningsstämma 2016 samt medlemsmöte på Jönköping Flygplats. Protokoll finns tillgängligt på hemsidan. Drygt tjugo medlemmar hade mött upp. Två nya medlemmar i styrelsen invaldes. Vi hälsar Ingvar Lif och Florence Carlsson välkomna.

Dahle 160225

Den avgående styrelseledamoten Dahle Johansson avtackades med blommor för ett förtjänstfullt arbete. Dahle har varit med sedan starten och har med sitt arbete i hög grad bidragit till insamlingen av fakta för den dokumentation som pågår.

Efter genomförd stämma höll Peter Hallberg ett föredrag om sitt besök hos Irländska Flygvapnet, Irish Air Corps. Tack Peter för en intressant berättelse med fina bilder.

Peter Hallberg 160227

Avlutningsvis visades en trettio år gammal film med en intervju med tidigare flygplatschefen Carl-Gustaf "Kagge" Rydelius. Vi tackar våra kollegor i SFF för att vi fått tillgång till detta historiska guldkorn om flygplatsernas utveckling i Jönköping.