Du är här: Hem

Välkommen till Jönköpingsflygets Intresseförening

Föreningen bildades officiellt vid ett möte den 26 januari 2012 på Jönköpings flygplats.

Syftet med föreningen är att verka för bevarandet av Jönköpings läns flyghistoria                                                        och verka för ökat intresse för flygets nutid och framtid i regionen. Läs mer under "Föreningen"

 

Föreningsstämma flyttad till 21 april.

Tidigare har föreningsstämma aviserat till den 24 februari. På grund av det osäkra smittoläget har vi beslutat att skjuta på detta. Vi vill ju gärna arrangera en fysisk stämma med så många deltagare som möjligt och därför kommer stämman att hållas i samband med det planerade föredraget om DC3 Munin den 21 april 2022. (se nedan) Mer information och aktuella handlingar kommer att skickas ut i god tid. Vi tar gärna emot tips på kandidater som vill hjälpa till med föreningsarbetet


Inbjudan till föredrag om DC-3:an Munin.

NYTT DATUM FÖR INFORMATIONSKVÄLL Om DC-3:an Munins eskapader under WWII och invasionen av Normandie. Med tanke på den rådande Corona-situationen, har vi i samråd med föredragshållaren Lars Karlson, beslutat att t.v. flytta föredragstillfället till torsdagen den 21:a april. Vi träffas kl.18.00/18:30 för lite mingel med fika. Föredraget startar efter föreningsstämmans slut, ca kl.19.00. Vi kommer att skicka ut en ny anmodan om anmälan, när vi ser en utvecklingstrend för Corona-spridningen, som är gynnsam för vår fortsatta verksamhet.

Läs mer

 

Filmen om Jönköpingsflyget.

Första veckan i september 2021 firade flygplatsen tre jubileer. Flygplatsen "Axamo" 60 år , den "nya" terminalen 30 år och det reguljära fraktflyget 15 år.

Med anledning av detta har Jönköpingsflyget i samarbete med Jönköping Airport tagit fram en film för att skildra flygets ut veckling i Jönköping från  första landningen fram till pandemin.

Läs mer och titta på filmen

 

Nu finns vi på Instagram och Facebook.

Adressen är Jonkopingsflyget

 

Bli medlem i Jönköpingsflygets intresseförening

 

Föreningen stöds av Jönköping Airport och Kultur Jönköping.