Du är här: Hem

Välkommen till Jönköpingsflygets Intresseförening

Föreningen bildades officiellt vid ett möte den 26 januari 2012 på Jönköpings flygplats.

Syftet med föreningen är att verka för bevarandet av Jönköpings läns flyghistoria                                                        och verka för ökat intresse för flygets nutid och framtid i regionen. Läs mer under "Föreningen"

 

Fallskärmsjägarnas 70-års jubileum.

FJS standar DC3

Vi planerar en resa till Karlsborg den lördag 20 augusti.

Program och inbjudan.

 

Föreningsstämman 2022

Den 21 april avhölls den trettonde stämman i föreningen som i år firar 10-årsjubileum. Att det blivit detta antal beror på at två extrastämmor hållit genom åren med anledning av namnbyte och reviderade stadgar.

Lokal

Äntligen kunde vi träffas personligen igen och trettiotre medlemmar hade anmält sig. Det får anses som en god uppslutning även om många kanske inte kommit enbart för stämmans skull, utan för att lyssna på det intressant föredraget om DC3an Munin.

Peter

Stämman leddes förtjänstfullt och odramatiskt av Peter Hallberg. Protokollet med verksamhetsberättelse och verksamhetsplan publiceras denna hemsida. Övriga aktuella handlingar kan erhållas på begäran.
Vi har glädjen att hälsa två nya medlemmar välkomna till styrelsearbetet. Nämligen Hasse Sandström, från Habo som ersätter Anderas Svensson som suppleant samt Ulla Lantz som valdes till sekreterare och efterträder Tage Gamerius som på ett utmärkt sätt skött denna syssla sedan starten 2012. Vi vill tacka Tage för det arbetet och gläder oss åt att han stannar kvar och bidrar som ledamot i styrelsen där han efterträder Stefan Karlsson som lämnar.

Stämman beslutade även att anta styrelsens förslag till höjning av medlemsavgiften till 200 kr fr o m verksamhetsåret 2023.
Direkt efter årsmötet hölls ett konstituerande styrelsemöte.

Föredrag om DC3-an Munins spännande historia.


Efter avslutad föreningsstämma fick vi ett mycket intressant och lärorikt föredrag om Fallskärmsjägarskolan i Karlsborg och framförallt om flygplanet "Munin" som står uppställt där.
Lars Karlsson och Rolf Käck gästade oss denna kväll och bjöd på en spännande och roande berättelse om flygplantypen Dc3 och dess betydelse under andra världskriget.

Lars Lars medhjälpare

Stort arbete har lagts ner på att gräva fram denna historia och trots att det förekom många årtal, personalia och fakta så fascinerades åhörarna av berättelsen. Besöket denna kväll, dit även SFF och Jönköpings Flygklubb bjudits in var en uppföljning på det uppskattade besöket som gjordes i Karlsborg i höstas.

Rolf och Lars lämnade också ett exklusivt erbjudande till oss att besöka FJS 70-år-jubileum den 21 augusti. Mer info här.

Missa inte detta! Det blir en intressant dag som inte kommer att marknadsföras till allmänheten.

 

Resan till Miliseum ställs in pga för få deltagare.

Eventuell ny resa till hösten.

 

Filmen om Jönköpingsflyget.

Första veckan i september 2021 firade flygplatsen tre jubileer. Flygplatsen "Axamo" 60 år , den "nya" terminalen 30 år och det reguljära fraktflyget 15 år.

Med anledning av detta har Jönköpingsflyget i samarbete med Jönköping Airport tagit fram en film för att skildra flygets ut veckling i Jönköping från  första landningen fram till pandemin.

Läs mer och titta på filmen

 

Nu finns vi på Instagram och Facebook.

Adressen är Jonkopingsflyget

 

Bli medlem i Jönköpingsflygets intresseförening

 

Föreningen stöds av Jönköping Airport och Kultur Jönköping.