Du är här: Hem » Aktiviteter

Aktiviteter

 

Höstresa till Karlsborg.

DC3 Skaraborgi

Den 25:e september gör vi en resa med buss till Karlsborg.

Anmälan till Gerd senast 15 september.

Läs mer

 

Filmen om Jönköpingsflyget....

Med anledning av de tre jubileerna (flygplatsen 60 år, terminalen 30 år och flygfraktgenombrott 15 år) så producerar Jönköpingsflygets Intresseförening tillsammans med Jönköping Airport en film om Jönköpingsflygets historia, med fokus på de senaste sextio åren.

TårtaBlommaSAS

Det är ju en spännande och händelserik historia som ska berättas och det visar sig att det finns mycket intressant material att visa. Inte minst i vår förenings rika bildarkiv. Arbetet pågår och beräknas vara färdigt för visning senare i höst.

Eftersom att samtliga jubileum äger rum första veckan i september så bjöds styrelse, press och personal på flygplatsen in till ett litet friande på flygplatsen den 2 september. Det fick dock bli i begränsad omfattning, då vi fortfarande måste ta hänsyn till risken för smittspridning.

Herman mm

För detta tillfälle har en kortare aptitretare i form av en trailer på 4 minuter tagits fram

Den kan du se här https://youtu.be/MLHnp9hwxAQ

P4 Jönköping var på plats och det blev ett par inslag i förmiddagsprogrammet.
Bland annat intervjuade man vår medlem Arne Norrlin som började på gamla fältet redan 1957 och var med om flytten till Axamo

 

Radio P4 intervju med Herman Larsson och Sofie Hagman

Arne

Radio P4 intervju med Arne Norlin

 

Jönköping flygplats 60 år.  En vecka tre jubileer.

 

Den 17 maj 1913 landade det första flygplanet i Jönköping. Då fanns givetvis inget flygfält utan landning skedde på en gräsyta på det dåvarande exercisfältet vid Artilleriregementet A6, sedan åttiotalet förvandlat till köpcentrum.

När postflygningar från Norden till kontinenten startade i början av trettiotalet anlades såväl flygvägar, landningsplatser och hjälplandningsplatser på sträckan mellan Stockholm och Malmö.

Flygningarna genomfördes ofta nattetid och navigering skedde med hjälp av optiska flygfyrar med cirka 30 kilometer mellanrum. En sådan fyr finns restaurerad och i fungerande skick på Jönköping Airport.

Läs mer

 

Ny VD för Jönköping Airport

Sofie Hagman 210901

Styrelsen för Jönköping Airport AB har utsett Sofie Hagman till ny VD och Verksamhetsansvarig. Sofie har sedan slutet av 2018 haft huvudansvaret för driften på flygplatsen som Verksamhetsansvarig. Mattias Hörberg, tf VD sedan 25 januari, lämnar sitt uppdrag i samband med att Sofie tillträder tjänsten den 1 september.

 

Nu finns vi på Instagram och Facebook

Adressen är Jonkopingsflyget

 

Extra digital föreningsstämma 210605

Styrelsen och ett antal medlemmar hade anslutit sig till årets extra stämma som behandlade stadgeändring.

Protokoll.

 

Årets stämma genomfördes digitalt den 28 januari.

Styrelsen och ett antal medlemmar hade anslutit sig till årets stämma.

Protokoll, verksamhetsberättelse.

Extra Föreningsstämma

Torsdagen den 6 maj klockan 18.30

Det är två huvudpunkter som kommer att avhandlas.

Det ena är förslaget till stadgeändring som beslutades på ordinarie stämma den 28 januari som innebär dels en ny formulering av föreningens syfte i §2 samt förslag till möjlig utökning av styrelsen.

Det andra är fyllnadsval med anledning av ovanstående.

Mattias Hörberg

Efter avslutad stämma har Mattias Hörberg, Tf VD i Jönköping Airport AB, lovat att kort presentera några tankar kring uppdraget, verksamheten  och hur den påverkas av pandemin.