Du är här: Hem » Flygplatser » Första landningen

Hugo Sundstedt

Hugo Sundstedt bildHugo Herman föddes den 12 juli 1886 i Örebro. Modern och barnen blev inskrivna vid fattigvården och vid 6 års ålder blev Hugo utackorderad för 75 kr per år. Namnet Sundstedt fick han 1898 när han blev fosterson till Olof Sundstedt. Boklig bildning var nog inte Hugos största intresse av hans betyg att döma. För att bibringas lite hyfs och vett skrevs han 1900 in vid Skeppsgossekåren i Karlskrona. Den karriären avslutades 1904 då han straffade ut sig ur Skeppsgossekåren och återvände till Örebro. Han provade på matrosyrket ett tag innan han 1909 befinner sig i Stockholm och anställs som taxichaufför. När Carl Cederström 1911 startade sin flygturné var Hugo anställd som allt i allo med lönen delvis betald i flyglektioner. På våren 1912 började tidningarna skriva om den nye svenske piloten Hugo Sundstedt som övertalat några herrar att köpa Cederströms avlagda flygplan och anställa honom som pilot. Hans flygdiplom utfärdades först den 16 augusti 1912. I oktober 1912 anordnades en vecka med flygtävlingar i Stockholm där striden om prispengarna stod mellan Hugo Sundstedt och Carl Cederström. Under hösten 1913 agerade Hugo impressario för den franske konstflygaren Chevilliard som gjorde hisnande uppvisningar med ett Farman biplan. Under våren 1914 reste Hugo till Paris för att köpa ett likadant Farmanflygplan. Vid landningen efter flygningen hem i juli månad havererade flygplanet och Hugo var utan både flygplan och inkomster. Vid krigsutbrottet den 1 september inkallades han som pilot i marinflyget. År 1916 blir han frikallad och emigrerade via Frankrike till Amerika. Han avled 1966 efter ett framgångsrikt liv inom Amerikansk flygindustri. Hugo Sundstedt innehade Internationellt diplom nr. 97 och Svenskt certifikat nr. 9.

 

Flyguppvisning 17 maj 1913

Stora flyguppvisning JP 190317 annons

 

Plan över flygfältet 1913

Kn Sundsteds flyggningar 130517

Flygtävlingar

Redan 1912 hade flygentusiasten och ingenjören Gustaf Cedergren utlyst ett penningpris på 7.000:- till den svenske aviatör som på kortaste tid flög sträckan Malmö - Stockholm. Tävlingen kom dock inte att äga rum förrän 1913. De som anmält sig var Hugo Sundstedt och Enoch Thulin. Tävlingen startade vid fyratiden på morgonen den 3 augusti. Båda flygplanen havererade dock delvis på grund av dåligt väder över Småland och tävlingen fick göras om den 10 augusti. Efter knappt två dagars flygning nådde det första flygplanet Stockholm fört av Hugo Sundstedt, som därmed kunde hösta in segerpremien på 7.000:-.Thulin, som tyvärr inte anlände förrän sent den andra dagens kväll, hade fått motorproblem första dagen men satt svenskt hastighetsrekord på sträckan Malmö - Nässjö på 3 timmar och 20 minuter.

Tidningsartiklar från Flygtävlingen Malmö - Stockholm 3 augusti 1913

Flygningen Malmö Stockholm 4 augKapten Sundstedts färd 1JP 130904Kapten Sundstedts färd JP130804 forts

 

Dr Thulin om färdenFlygningen MS Sma 130804

Tidningsartiklar från Flygtävlingen Malmö - Stockholm 10 augusti 1913

Kappflygningen MS JP 130809Flygningen MS JP 130811MS flygningen SmA 130811Dr Thulins färd JP 130813