Braaten DC6B
Du är här: Hem » Kontakt

Kontakt

Ordförande Herman Larsson  E-post : jkgherman@gmail.com

Medlemsmöte och Föreningsstämma i Axamo-veteranerna

Torsdagen den 1 mars, klockan 18.30.

Utsikten Jönköping flygplats.

Eventuella motioner som ska behandlas på Föreningsstämman måste ha inkommit senast den 10 februari till nedanstående mailadress.

Vi räknar med att den formella årsstämman enligt bifogad bilaga avhandlas tämligen snabbt och är avslutad klockan 19.00.
Därefter blir det fika till självkostnadspris och vi inbjuder även våra kamrater i Svensk Flyghistorisk Förening till kvällens program som består av :

"Flyg-bilder" från Jönköping  -  Lennart Lindberg, som kan sin Jönköpingshistoria bättre än de flesta,
kåserar och visar unika bilder med flyganknytning.

Vad händer på Jönköping Airport just nu ?  -  Information om läget och planer för framtiden

Styrelsen informerar om pågående arbete och planerade aktiviter under kommande året och vårt samarbete med SFF Småland

Om vi hinner så avslutar vi med ett Axamo-quiz där alla kan deltaga och vinna aero-fulla priser

Anmälan senast 23 februari till Gerd Starby Tel. 0707 711819 el. ggi.starby@gmail.com

 

Föreningsmöte och extra stämma 180926

På extrastämman beslöts enhälligt att förslaget till stadgeändingar godkännes. Det behövs två stämmor innan ändringarna kan genomföras. Så vid stämman 2019 kommer förslaget på nytt att framläggas.