Du är här: Hem » Flygnytt » Miljö/Ny teknik

Miljö / Ny teknik

 

"Flyget är en förutsättning för att människor ska kunna mötas, för handel och affärer - det bidrar till jobb och utveckling. Även i framtiden behövs därför de snabba och effektiva flygresorna. Men vi inom flyget ser samma utmaning som alla andra. Utsläppen av växthusgaser måste minska. Idag står flyget för 2-3 % av världens koldioxidutsläpp. Som bransch både vill och kan vi bidra med vår andel till en långsiktig lösning på den globala klimatutmaningen." (Föreningen Svenskt Flyg)

Vid ett seminarium på Jönköping Airport för flera år inledde meteorologen och föreläsaren Tone Bekkestad med att säga"Flyget är inget miljöproblem….men ni måste göra något åt bränslet."

Tänkvärda ord då flyget kanske kan bli det mest miljövänliga trafikslaget av alla om man hittar lösningar på drivmedelsfrågan.

I flygets barndom var flyget det absolut farligaste sättet att färdas. Med gemensamt arbete och internationellt fokus på flygsäkerhet så har man lyckats att, kanske mot alla odds, göra flyget till det i särklass säkraste transportmedlet.
På samma sätt ser vi nu att man kommit till insikt och jobbar intensivt på att göra flygresandetet hållbart.

Forskning och utveckling pågår just nu med en styrka som vi kanske aldrig sett maken till.
Kanske har pandemiåren 2020/2021 gjort branschen fått tid och möjlighet att kraftsamla kring detta arbete?

Ny teknik för utveckling av flygplan och infrastruktur men framför allt för drivmedel pågår. Att flyget på sikt kommer att drivas av fossilfritt bränsle står klart, men vilket teknik som kommer att bli standard är inte givet. Redan idag är det möjligt att ersätta fossilt bränsle med biodrivmedel, vilket är tämligen dyrbart så länge volymerna är små och tillgången på skogsråvara kan bli kritisk vid fullskalig användning.

Utvecklingen av elflygplan har kommit långt och flera mindre prototyper har redan provflugits.

Utvecklingen av batterier har revolutionerats de senaste året och utvecklingen pågår oavbrutet. (Betänk vad som hänt med exempelvis elbilar och mobiltelefoner på tio år)

För närvarande satsas det också mycket på vätgas/bränsleceller för olika ändamål och även där finns det mycket lovande tillämpningar för flyg. Restprodukten blir vattenånga!

På denna sida vill vi samla en liten del av det pågående arbetet inom miljö- och teknikområdet. 

Nu finns vi på Instagram : @jonkopingsflyget