Du är här: Hem » Flygplatser

Flygplatser

 

I slutet av 1920-talet  började Svenska luftfartsförbundet agera för att skapa en stomme för ett nordiskt flygnät. Riksdagen beslöt 1930 om en sådan utredning.
1932 godkände riksdagen en plan som kom att ligga till grund för utbyggnaden av de svenska flyglederna. Hjälpflygplatser började att byggas i statlig regi ungefär var tionde mil för att säkerställa nattpostflygningarna mellan Stockholm och Amsterdam som bedrevs från 1929. En av de första reservflygplatserna som byggdes var Norrköping som invigdes 1934. Året därpå invigdes Rocksjöfältet i Jönköping