Braaten DC6B
Du är här: Hem » Föreningen » Protokoll » 2017

Föreningsstämman 2017

Den 23 februari hölls den obligatoriska Föreningsstämman och ett trettiotal medlemmar hade slutit upp.

Med anledning av att det på dagen var fem år sedan föreningen bildades bjöds det på tårta dagen till ära.

Vår vördade ordförande Åke Lantz svingade klubban med sedvanlig ackuratess genom dagordningen.

Det blev inga stora sensationer. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och en  ny styrelsemedlem valdes in då Anders Johansson avböjt omval.

Vi hälsar Tommy Petersson (fd ASG) välkommen in i styrelsen.

Därefter visade Herman ett bildspel om hur det gick till när det "nya fältet" Axamo beslutdes och byggdes. Lars Fältskog har rotat i arkiven och hittat mycket intressant material som kommer att publiceras på vår hemsida.

Allt eftersom material kommer in från flitiga medlemmar så läggs det upp på hemsidan, som är på väg att få en ny struktur .

Florence berättade om ASG-sidan och Lars-Ola Lengqvist fyllde på med intressant historia om helikopterpolisens verksamhet, Åke Lantz har skrivitLIN/SAS historia och Gerd Starby redovisade hur långt man kommit med Flygplatsledning och Adminstration.

Kvällen avslutades med ett Axamo-qiuz där deltagarna fick visa sin historiekunskaper. 

Calle Linghoff, Dahle Johansson och Peter Hallberg var bland dem som visade bäst dagsform.

 

Dagordning Föreningsstämma 2017

Föreningsstämma 170223

Verksamhetsberättelse 2016