Braaten DC6B
Du är här: Hem » Föreningen » Styrelsen

Styrelsen

 

Ordförande:

Lars JohanssonLars Johansson

larsjohansson5@icloud.com

 

 

Vice ordförande:

Peter Hallberg, vice ordförandePeter Hallberg

l.j.peter.hallberg@telia.com

 

 

Sekreterare:

Ulla LantzUlla Lantz

lantz.malskog@telia.com

 

 

 

Kassör:Gerd

Gerd Starby

ggi.starby@gmail.com

 

Övriga ordinarie ledamöter:

Eilert Nilsson

eilert-n@hotmail.com

 

Anders Hallin, vice sekreterareAnders Hallin

anders@jkgairport.se

 

 

 

Ingvar LifIngvar

ingvar.lif@gmail.com  

 

 

 

Herman

Herman Larsson

036124490@telia.com  

 

 

 

Tage Gamerius suppleantTage

tage.gamerius@gmail.com

 

Revisorer:

Anita Zeed

Ann Angshed

 

Web-ansvarig:

Jerker

Jerker Rosenqvist

esgj@telia.com

 

Valberedning:

 

Anders Jansson sammankallande

Charlotte Gustavsson

vakant