Braaten DC6B
Du är här: Hem » Föreningen » Styrelsen

Styrelsen

Herman

Ordförande:

Herman Larsson

jkgherman@gmail.com

 

Sekreterare:Tage

 

Tage Gamerius

 

Kassör:Gerd

Gerd Starby

ggi.starby@gmail.com

 

Övriga ordinarie ledamöter:

Hilding

Hilding Larsson

 

 

 

Arne Norrlin

Arne

 

 

 

 

 

Ingvar LifIngvar

 

 

 

 

Tommy Pettersson suppleantTommy

 

 

 

 

Ejlert Nilsson suppleant

 

Revisorer:

 

Anita Zeed

Ulf Frostfeldt

 

Web-ansvarig:

 Jerker

Jerker Rosenqvist

 

Valberedning:

 

Anders Jansson sammankallande

Nils-Göran Andersson

Charlotte Gustavsson