Braaten DC6B
Du är här: Hem » Föreningen » Styrelsen

Styrelsen

Herman

Ordförande:

Herman Larsson

jkgherman@gmail.com

 

Sekreterare:Tage

 

Tage Gamerius

 

Kassör:Gerd

Gerd Starby

ggi.starby@gmail.com

 

Övriga ordinarie ledamöter:

Eilert Nilsson

Anders Hallin

Ingvar LifIngvar

 

 

 

 

Stefan Karlsson

Peter Hallberg

Lars Johansson

 

Andreas Svensson suppleant

 

Revisorer:

 

Anita Zeed

Ulf Frostfeldt

 

Web-ansvarig:

 Jerker

Jerker Rosenqvist

 

Valberedning:

 

Anders Jansson sammankallande

Nils-Göran Andersson

Charlotte Gustavsson