Du är här: Hem » Flygplatser » Rocksjöfältet

Rocksjöfältet

Rocksjöfältet byggdes som en hjälplandningsplats för den nya luftfartsleden Stockholm - Malmö. Från början ett cirkelrunt fält med en diameter på 600 m, andra klassens flygplats. Fältet invigdes 25 augusti 1935.

Program Invigning av Jönköpings flygplats 25 aug 1935

På Rocksjöfältet fanns ett transportabelt flodljus som man körde ut och tände för att markera landningsbanan nattetid.

 

Rocksjöfältet

Från Hoa:s samlingar

Utdrag från SOU 1934:48

Utredningen verkställdes under sommaren 1931 av assistenten hos luftfartsmyndigheten, flygingenjören T. Ångström och översten Hedengren. Vid vissa utredningar biträdde en hos arbetslöshetskommissionen anställd civilingenjör. Utredningsmännen kommo till följande resultat.

1) Luftfartslederna borde organiseras för trafik med lantflygplan.

2) Luftfartslederna Stockholm-Malmö och Malmö-Göteborg-norska gränsen borde framdragas i huvudsaklig överensstämmelse med det förslag, som Svenska Luftfartsförbundet tidigare avgivit. Provisorisk framdragning av leden Stockholm-Malmö över Göteborg avstyrktes på det kraftigaste.

3) Luftfartslederna borde basera sig på flygplatser av följande slag:

a) huvudstationer (Stockholm, Malmö, Göteborg och Oslo),

b) hjälplandningsplatser vid städer och större samhällen (Norrköping, Malmslätt, Jönköping, Ängelholm och Halmstad),

c) hjälplandningsplatser i övrigt (å leden Stockholm-Malmö: Vängsö, Stigtomta, Hästholmen, Visingsö, Skillingaryd, Feringe, Exen, Fagerhult, Ljungbyhed och Trollenäs samt å västkustleden: Näsinge, Svarteborg, Orust, örmanäs och Munkagård).

4) Ljusfyrar borde anordnas på inbördes avstånd varierande mellan 20 och 35 km, beroende på placeringen. Fyrarna skulle besitta en effekt om 1 000-1 500 watt (ljusstyrka av 2 miljoner normalljus).

Beräknad engångskostnad för Rocksjöfältet: Kommunen: mark 17300:-, nödhjälpsarbete 797000:- Staten nödhjälpsarbete 807200:-.

Kraven på effektiv belysning av flygplatserna hava under de senare åren avsevärt ökats. Flodljus, vilka belysa flygfältets yta, anses numera såsom oundgängligen nödvändiga för en flygplats, där trafik- eller postflygplan skola landa efter mörkrets inbrott, likaså gränsmarkeringsljus, angivande fältets gränser, och hinderbelysning.

 

 
Kaffestugan

Från Hoa:s samlingar

 

Gamla Flygfältet i Jönköping av Åke Svenneborg, (ur Gudmundsgillets årsbok 2009).

Flygdagar och evenemang (Alla flygdagar samlade under en gemensam flik)

Flygolyckor på 50-talet i Jönköping. http://sffsmaland.se/Historia/hist/olyckor/layout.html