Du är här: Hem » Aktiviteter » 2017

Besök av Christer Hjort

Tisdagen den 24:e oktober 2017 gästades Jönköping flygplats av Christer Hjort. "Världen bästa Viggen-pilot" som berättade om sitt liv i Flygvapnet och som internationell uppvisningspilot på J37.

Christer Hjort 171024

Mer än femtio intresserade åhörare, från både Axamo-veteranerna och Svensk Flyghistorik Förening som arrangerade kvällen, hade mött upp.
Stort tack till Christer och SFF för en intressant och trevlig kväll.

 

Föreningsstämma 2016 

Den 25 Februari hölls Axamo-Veteranernas Föreningsstämma 2016 samt medlemsmöte på Jönköping Flygplats. Protokoll finns tillgängligt på hemsidan. Drygt tjugo medlemmar hade mött upp. Två nya medlemmar i styrelsen invaldes. Vi hälsar Ingvar Lif och Florence Carlsson välkomna.

Dahle 160225

Den avgående styrelseledamoten Dahle Johansson avtackades med blommor för ett förtjänstfullt arbete. Dahle har varit med sedan starten och har med sitt arbete i hög grad bidragit till insamlingen av fakta för den dokumentation som pågår.

Efter genomförd stämma höll Peter Hallberg ett föredrag om sitt besök hos Irländska Flygvapnet, Irish Air Corps. Tack Peter för en intressant berättelse med fina bilder.

Peter Hallberg 160227

Avlutningsvis visades en trettio år gammal film med en intervju med tidigare flygplatschefen Carl-Gustaf "Kagge" Rydelius. Vi tackar våra kollegor i SFF för att vi fått tillgång till detta historiska guldkorn om flygplatsernas utveckling i Jönköping.