Du är här: Hem » Flyghistorik » LIN / SAS

LINJEFLYG 1957-1992

Flygbolaget som blev identiskt med folkflyg och som tog upp svenskarna i luften, inte bara från Bromma och Arlanda utan också från bortåt 30 orter ute i landet. En av orterna var Jönköping. 60 miljoner passagerare hann Linjeflyg med att checka in under sina 35 år.

Linjeflyg har sin upprinnelse i tidningsflygbolaget Airtaco - Air Torvald Andersson & Co. Airtaco flög bland annat med några Lockhed Lodestar och DC-3. Man flög tidningar från Bromma till landsorten och passagerare på returen.

Den 1 april 1957 slog sig DN/Expressen (som då ägde Airtaco) samman med SAS och bildade Linjeflyg AB. Det nya bolaget övertog i huvudsak Airtacos flotta men fick dessutom några DC-3 från SAS. Linjeflygs VD blev Sven Östling.

Den 14 april 1957 flög Linjeflygs - LIN - första plan från Bromma till Kalmar.

Den 15 juni 1957 började LIN flyga på Jönköping/Rocksjöfältet med såväl Lodestar som DC-3. Men Rocksjöfältet hade bara gräsbanor och gick inte att bygga ut så därför byggdes Axamo flygplats.

Axamo flygplats byggdes av Luftfartsverket - LFV - och Jönköpings kommun upplät marken. Invigningen ägde rum den 3 september 1961 av dåvarande kommunikationsminister Gösta Skoglund - en liten man men med en stor hatt. LIN hade då trafikerat Axamo sedan den 20 januari 1961 med DC-3 som hade plats för 32 passagerare. Eftersom stationsbyggnaden inte var färdigställd sköttes all verksamhet från en barack till och med maj månad.

Landnings-/startbanan var 1 600 m lång och tvärbanan som var belagd med gräs var 1 200 m lång. Instrumentlandningssystemet- ILS - vid inflygning från norr tillhörde utrustningen.

LINs flotta bestod nu av 15 stycken DC-3 och ett fåtal Convair Metropolitan 340 med plats för 44 passagerare. Båda flygplanstyperna användes för trafiken på Axamo. LINs första Convair Metropolitan -flygning ägde rum den 10 april 1960 med SE-CRP på linjen Bromma - Sundsvall - Östersund v.v. Convair 340 byggdes efter hand om till 440 för att kunna ta 56 passagerare. Som mest hade LIN 21 stycken Convair Metropolitan.

År 1961 flög LIN 19 000 passagerare mellan Jönköping - Bromma. Antalet passagerare ökade när mellanlandningen i Hultsfred togs bort. Det var huvudsakligen Convair Metropolitan som användes.

År 1964 upphörde tidningsflyget på grund av att Expressen öppnade tryckeri i Jönköping. År 1965 lämnade den sista DC-3 LIN.

År 1966 började LIN med reguljär utrikes trafik genom att flyga Jönköping - Ängelholm - Köpenhamn. Trafiken på Köpenhamn gick bra och det insåg SAS som då började trafikera Köpenhamn - Jönköping - Norrköping v.v. med Metropolitan 2 gånger per dag. Men eftersom behovet var stort satte SAS in DC-9-21 för 85 passagerare. Efter något år bytte man till DC-9-41 med plats för 120 passagerare och trafikerade sträckan 4 gånger per dag.

Stationsbyggnaden på Axamo var nu för liten så år 1971 uppfördes en tillbyggnad som bestod av en utrikeshall, taxfree shop samt större ytor för passagerarna.

Under räkenskapsåret 1969/70 hade LIN en omsättning på 100 miljoner kronor, 653 personer anställda varav 157 piloter, 750 000 passagerare samt 18 stycken Metropolitan och 4 stycken Nord 262.

Nu började LIN se sig om efter större och jetdrivet flygplan. Till slut föll valet på Fokker F28, ett flygplan som bullermässigt blev godkänt för att flyga på Bromma. Våren 1973 kunde ett stolt LIN ta emot de nya Fokker planen som tog 85 passagerare. Effektiviteten ökade markant med de nya Fokkerplanen.

En parentes i LIN-flottan 1967 - 74 var Nord 262, ett franskt turbopropp plan som tog 26 passagerare och var avsett för de mindre flygplatserna. Men Nord 262 var ett oekonomiskt plan och fasades därför ut. I stället skrevs kontrakt med statliga Crownair om att flyga på de mindre orterna.

Åren 1975 - 77 var det uppåt för LIN och kapaciteten 7 stycken Metropolitan och 13 stycken Fokker F28 räckte inte till. Man fick hyra in 3 stycken fyrmotoriga turbopropplan av typen Vickers Viscount från Skyline. Det var ett sådant plan som förolyckades i Spånga i januari 1977.

År 1978 kom Jan Carlzon till LIN som VD och han fick fart på passagerarantalet genom att bland annat sänka biljettpriserna och introducera "hundralappen" för ungdomar. År 1979 transporterade LIN 2 021 913 passagerare.

Den 31 mars 1979 var sista arbetsdagen för Metropolitan i LIN. Nu var det endast jetflyg som gällde och 13 stycken Fokker F28 ersatte Metropolitan.

År 1982 fick 12 flygkaptener från nerlagda Transair anställning som styrmän i LIN. År 1983 uppgick passagerarantalet till 3 111 520 och antalet flygplan Fokker F28 uppgick till 16 stycken. Det gick med andra ord bra för LIN. Nu var det åter dags att titta efter större flygplan. Valet föll på Boeing 737-500 för 131 passagerare

Den 24 september 1989 gjorde Boeingen sin första reguljära flygning i LIN och samma år flög nästan 300 000 passagerare Jönköping - Arlanda v.v. Man flög 11 gånger per dag med Fokker F28 och Boeing 737.

Men nu blev man orolig i LIN. Prishöjning måste till för att kompensera för kraftigt höjda miljöskatter och dessutom var Sverige inne i en ordentlig konjunktursvacka. Statliga verk sparade och reste därmed inte så mycket. Bränslepriset ökade och kriget i Persiska viken låg runt hörnet.

Under 1990 fick LIN leverans av 5 stycken Boeing 737-500, produktionsökningen blev väl stor och kabinfaktorn sjönk med två procent.

År 1991 blev ett riktigt dåligt år för LIN med en brakförlust på 140 miljoner kronor. Det var affärsresenärerna som svek på grund av den djupa lågkonjunkturen. Under hösten 1991 kom tanken upp om att det bästa vore nog om LIN och SAS gick ihop på inreseflyget. Så skedde också eftersom SAS ägde 50 procent av LIN.

År 1992 var det sista året som LIN trafikerade Jönköping .