Du är här: Hem » Flyghistorik » RADIOTEKNIK

RMS (Radio Maintenance Services)

I mitten av 1920-talet fick televerket  i uppdrag att utrusta och driva för luftfarten erforderliga markstationer.

Luftfartens teletjänst omorganiserades den 1 juli 1950.  I televerket samlades hela den tekniska tjänsten dvs installationsarbetet, den tekniska övervakningen och underhållet av radiokommunikations- och radionavigationsanläggningar.

Radiofyrar, instrumentlandnings-  och radaranläggningar som tidigare sorterat under Luftfartsverket togs över av televerket.